Triacon har varit verksamt sedan 1993. Förutom ett antal egna produkter arbetar vi som konsulter med inriktning p?produktutveckling inom konsument, industri och medicinteknik.  Moderbolaget Triacon Scientific AB ansvarar för produkter och extern konsulting medan dotterbolaget Triacon Enterprise Systems AB fokuserar p?administrativa system inom sjukvården.

Vill du veta mer om Triacon klicka här.

 

Följande uttalande är den affärsid?som ligger till grund för vår verksamhet.

  • Att utveckla och underhålla produkter och tjänster inom IT- och elektronikbranschen

  • Att vara en samarbetspartner och "problemlösare" med hög teknisk kompetens och förmåga att ta totalansvar för produkt eller tjänst.

  • Att erbjuda kostnadseffektiva och användarvänliga lösningar med hög kvalitet.

  • Att skapa förutsättningar för långsiktig överlevnad genom att upprätthålla en sund och stabil ekonomi.

If a person learn to usually stay replica watches uk, after that regardless of what plan a person sign up for or even exactly what function you need to do, you're assured to achieve success from replica watches uk. Have you been stating that it's hard to stay good all of the swiss replica watches. How do i end up being pleased and also have good replica watches whenever every thing close to me personally is actually leading to me personally depressive disorders. This particular precisely may be the cause of the actual rolex replica sale. You think that the conditions possess the capacity to cause you to pleased or even unfortunate, whilst which may be fairly rolex replica sale, a larger the fact is that the mindset as well as your ideas produce your needs with regard to replica watches. It's a aggresive period.