Bild1. Grundprincipen

Då dagen börjar, vilket normalt är när man vaknar, är alla lysdioder tända.

Till vänster finns en tidlist med klockslag markerade så man kan jämföra mot vanlig tid.

Nästa bild